<object class="wp-block-file__embed" data="http://primariatgfrumos.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tg-Frumos-HCL-nr.-8-2.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Înglobare pentru HCL nr.8 privind însuşirea procesului verbal al ședinței de negociere înregistrat cu nr. 26171/13.01.2022
HCL nr.8 privind însuşirea procesului verbal al ședinței de negociere înregistrat cu nr. 26171/13.01.2022
 și aprobarea cumpărării terenului în suprafată de 716  mp.,  înscris în Cartea Funciară nr. 63017,  situat în strada  Gospodari, nr. 32A, oraşul Târgu Frumos, jud. Iași
Descarcă
<object class="wp-block-file__embed" data="http://primariatgfrumos.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tg-Frumos-HCL-nr.-9-3.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Înglobare pentru HCL nr.9 <a>privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  HCL nr.9 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  400 mp teren, situat în strada Tineretului,  nr. 18,  oraș Târgu Frumos, înscris în C.F. nr. 61798,  nr. cadastral  – 61798, jud. Iaşi Descarcă
<object class="wp-block-file__embed" data="http://primariatgfrumos.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tg-Frumos-HCL-nr.-13.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Înglobare pentru HCL nr.14 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  647 mp., înscris în C.F. nr. 60724, 
HCL nr.14 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea vânzării  terenului în suprafață  de  647 mp., înscris în C.F. nr. 60724, 
nr. cadastral  – 60724, situat în strada Livezii,  nr. 8,  oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
Descarcă
<object class="wp-block-file__embed" data="http://primariatgfrumos.ro/wp-content/uploads/2022/02/Tg-Frumos-HCL-nr.-17-1.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Înglobare pentru HCL nr. 18 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea  vânzării  terenului în suprafață  de  400 mp., înscris în C.F. nr. 61819,  nr. cadastral  – 61819,
HCL nr. 18 privind însuşirea raportului de evaluare,  stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea  vânzării  terenului în suprafață  de  400 mp., înscris în C.F. nr. 61819,  nr. cadastral  – 61819,
situat în strada  Tineretului,  nr. 19, oraș Târgu Frumos, jud. Iași
Descarcă
HCL nr. 62 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții –  Proiect “Reabilitare teren sport Scoala Garabet Ibraileanu,oras Targu Frumos” și a cofinanțării Proiectului prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024Descarcă

HCL nr. 77 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren în suprafață de  9.089 m.p. înscris în
 CF nr. 61834 oraș Târgu Frumos Descarcă
HCL nr. 142 privind aprobarea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a unor
  bunuri imobile-terenuri Descarcă
HCL nr. 154 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2023. Descarcă