Solicitarea informațiilor de interes public

Pentru a solicita instituției oraşului Târgu Frumos informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi următoarelor persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

– inspector Luca Anca, coordonator Compartiment Secretariat şi Informarea Cetăţeanului, telefon 0232/710906, adresa de email: secretariat@primariatgfrumos.ro

Program:

  • Luni- Vineri: 8.00 – 16.00

La intrarea în instituţie există un punct de informare, unde pot fi depuse petiţii, solicitări privind eliberarea unor copii ale actelor din arhiva instituţiei şi cereri de audienţă. Pot fi solicitate informaţii ce intră în competenţa legală de soluţionare a unităţii administrativ teritoriale.

La intrarea în instituţie  se află punctul de informare-documentare, unde cetăţenii pot consulta acte normative care reglementează activitatea instituţiei şi pot solicita informaţii în acest sens. De asemenea, cetăţenii pot formula cereri conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţia de interes public.

Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii nr. 544/2001 este disponibil aici:

Modalităţi de contestare a deciziei:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 478/2016.

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici:

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 123/2002, completată și modificată prin H.G. nr. 478/2016.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Nu accept

Politica de confidentialitate
Sari la conținut