INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ
ÎN STRĂINĂTATE

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCTIONAL- http://www.centrulsocialtgfrumos.ro/

Spitalul de Boli Cronice ” Sfantul Ioan” -Oras Targu Frumos- adresa site: http://spitaltargufrumos.ro/

Identitatea vizuala a proiectului SIPOCA 35:

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35