Pentru vizualizarea  documentaţiei necesare în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, sezonul rece 01 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, respectiv pentru tipărirea cererii de solicitare a acestuia, accesaţi, titlurile de mai jos :

CUANTUM ajutor incalzire

Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea depusă şi din actele atasate la aceasta

Anunt- ACTE NECESARE 2018-2019

ANGAJAMENT de plata 2018

CERERE -VMG,ASF,AI -2017

LISTA bunuri mobile sau imobile 2018-2019