H.C.L. 2014

Ivanov Adriana

HOTĂRÂREA NR. 182 privind stabilirea taxelor de închiriere a terenurilor, redevența concesionărilor terenurilor și cabinetelor medicale pe anul 2015, în funcție de coeficientul de inflație.

HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea Planului Anual de activități și a Planului Lunar de activități, care se vor desfășura cu personalul beneficiar al venitului minim garantat în anul 2015.

HOTĂRÂREA NR. 186 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu”, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 187 privind alocarea sumei de 100 lei/ zi din bugetul local al unității administrativ – teritoriale a Orașului Târgu Frumos, pentru asigurarea transportului elevilor din învățământul obligatoriu.

HOTARAREA NR. 188 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a imobilului – teren situat în Strada Petru Rareș, Zona Nr. 35, Oraș Târgu Frumos, conform art. 15 lit. e) din Legea Nr. 50/ 1991.

HOTĂRÂREA NR. 189 privind aprobarea concesionării conform Legii Nr. 50/ 1991, art. 41, a suprafeței de 877,00 m.p teren situat în Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 4, Oraș Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 180 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, anul 2014 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 176 privind reglementarea situației juridice a suprafeței de 58 m.p. teren înscris în C.F. 61585 U.A.T. Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren destinată pentru comercializarea materialului lemnos din cadrul oborului Orașului Târgu Frumos, situat în Strada Buznea, Nr. 34.

HOTĂRÂREA NR. 174 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 172 privind validarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 170 pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 1/ 25.06.2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor de consilier local.

HOTĂRÂREA NR. 175 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru determinarea redevenței în vederea concesionării cabinetelor medicale din cadrul Policlinicii Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 173 privind validarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 171 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a două mandate de consilier local și declararea lor ca vacante.

HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului situat în Strada Cuza Vodă, în suprafață de 711,00 m.p.

HOTĂRÂREA NR. 169 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2014 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții publice pentru anul 2014.

HOTĂRÂREA NR. 167 privind alocarea unei sume pentru editarea cărții „Constelația valorilor locale” a domnului Fripis Dan.

HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea unor măsuri premergatoare reglementării situației juridice a unui imobil – teren.

HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea tarifului pentru închirierea autospecialei marca MAN.

HOTĂRÂREA NR. 161 privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului situat în Strada Nucărie.

HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea concesionării surafeței de 20,00 m.p. teren situat în Strada Aleea Petru Rareș, Zona P.T.  – 2, Oraș Târgu Frumos, Județul Iași.

HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Orașului Târgu Frumos a terenului situat în Strada Unirii.

HOTĂRÂREA NR. 153 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, pentru anul școlar 2014 – 2015 din cadrul Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu”, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 164 privind modificarea articolului 2 din cadrul H.C.L. NR. 138/ 17.10.2014.

HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea dării în folosință gratuită a suprafeței de 800 m.p. teren, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea înființării a două căsuțe de tip familial pentru copiii instituționalizați în Centrul de Plasament al Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 149 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Garabet Ibrăileanu”, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 154 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Organizația Femeilor Târgu Frumos – Local Women Organization și Unitatea Administrativ – Teritorială a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 151 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență.

HOTĂRÂREA NR. 148 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 152 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie – decembrie 2014.

HOTĂRÂREA NR. 147 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Petru Rareș”, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 150 privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Ion Neculce”, Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 144 privind aprobarea transmiterii în proprietatea unității de cult Biserica „Sfântul Anton de Padova”, fără plată, a suprafeței de 4.287 m.p. teren arabil situat în intavilanul Orașului Târgu Frumos, Județul Iași, în tarlaua 69, parcela A – 11823.

HOTĂRÂREA NR. 145 privind aprobarea acordării sumei 8.000 lei echipei de tenis a Orașului Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 146 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al grădiniței cu program prelungit din Orașul Târgu Frumos.

HOTĂRÂREA NR. 138 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală de Sport în cadrul Liceului Ion Neculce”.

HOTĂRÂREA NR. 140 privind aprobarea obiectivului de investiții „Reabilitare printr-o nouă sistematizare a parcării și gradenelor din fața clădirii Primăriei Orașului Târgu Frumos”, respectiv a indicatorilor tehnico – economici.

HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea atribuirii denumirii de Policlinica Orășenească „Dr. Titu Scântee” policlinicii orășenești Târgu Frumos, obiectiv public de interes local.

HOTĂRÂREA NR. 142 privind rectificarea bugetului local al Orașului Târgu Frumos, Trimestrul IV, Anul 2014 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Lisei de investiții publice pentru anul 2014.

HOTĂRÂREA NR. 135 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice.

HOTĂRÂREA NR. 137 privind aprobarea achiziționării unei instalații tip carusel pentru copii.

HCL-132-25-SEPTEMBRIE-2014

HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea aderării Orașului Târgu Frumos, Județul Iași la Asociația Grupul de Acțiune Locală (G.A.L.) Iași Sud – Vest pentru perioada 2014 – 2020.

HCL-130-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-129-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-131-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-128-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-126-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-127-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-125-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-124-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-120-28-AUGUST-2014

HCL-121-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-123-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-122-25-SEPTEMBRIE-2014

HCL-119-28-AUGUST-2014

HCL-117-28-AUGUST-2014

HCL-118-28-AUGUST-2014

HCL-114-28-AUGUST-2014

HCL-115-28-AUGUST-2014

HCL-116-28-AUGUST-2014

HCL-113-28-AUGUST-2014

HCL-110-28-AUGUST-2014

HCL-111-28-AUGUST-2014

HCL-109-28-AUGUST-2014

HCL-112-28-AUGUST-2014

HCL-108-28-AUGUST-2014

HCL-107-28-AUGUST-2014

HCL-104-28-AUGUST-2014

HCL-106-28-AUGUST-2014

HCL-102-28-AUGUST-2014

HCL-103-28-AUGUST-2014

HCL-105-28-AUGUST-2014

HCL-101-17-IULIE-2014

HCL-100-17-IULIE-2014

HCL-98-17-IULIE-2014

HCL-99-17-IULIE-2014

HCL-96-17-IULIE-2014

HCL-94-17-IULIE-2014

HCL-97-17-IULIE-2014

HCL-95-17-IULIE-2014

HCL-93-17-IULIE-2014

HCL-90-17-IULIE-2014

HCL-92-17-IULIE-2014

HCL-89-17-IULIE-2014

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. Accept Nu accept

Politica de confidentialitate
Sari la conținut