</tr

Nr. crt. NUME PRENUME Funcţia

ADMINISTRATOR PUBLIC

1 Administrator public

CABINETUL PRIMARULUI

2

SECRETAR ORAS TG FRUMOS

3 SPULBER FELICIA ELENA Secretar oraș categoria II

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

4 ENEA GABRIEL consilier juridic
5 MUSTEATĂ MARICICA inspector

SERVICIUL ECONOMIC

6 IACOB MARTA Sef serviciu
7
8 PÎNZARU – MURARIU ELENA ADRIANA Inspector de specialitate
9 MUSTEAŢĂ MIHAI Casier

BIROUL  IMPOZITE, TAXE LOCALE SI TRANSPORT LOCAL

10 CHITARU MIHAI Șef birou
11 DAMIAN MIHAITA Inspector
12 DOBAN ANDA FLORENTINA Inspector
13 DONISĂ GABRIEL IOAN Inspector
14 FILIP BOGDĂNEL CONSTANTIN Inspector
15 BECHIR ELENA Casier

AUTORITATE TUTELARĂ SI  PROTECŢIE SOCIALĂ

16 PAȘANIUC CARMEN-ELENA Inspector
17 ISCU ELENA Referent  de  specialitate

 SERVICIUL URBANISM, CADASTRU, AGRICOL, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

18 VĂLIANU GEORGE ADRIAN Arhitect șef
19  NECHITA ANDREEA ADELINA  Inspector
20 CHELE VASILE Inspector
21 CIORBA VALENTIN Inspector
22 DOLEANU LILIANA Referent

 COMPARTIMENTUL JURIDIC

23 VALACHE ARGHIR GABRIEL Consilier juridic

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

24  MITREA ALINA ROXANA  Consilier juridic

AUDITOR INTERN

25 LOGHIN ADRIAN Auditor

ACHIZIŢII PUBLICE

26  LOZOVEANU  ADINA FLORENTINA Inspector
27 POTROGHIR CRISTINA MIHAELA Inspector

RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

28 BODOGA VĂLEANU IULIA – JANA Inspector
29 IVANOV ADRIANA Consilier

SITUAŢII DE URGENŢĂ  ȘI PSI

30 CERCEL DAN  Referent

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

31 OPĂRIUC MARCELA GEORGIANA Șef serviciu
32 COLOTIN GABRIELA Inspector
33 IVANOV NELU Inspector
34 FLOREA MIHAELA Inspector
35 FRIPIS ELENA Inspector
36
37 MAXIM DIANA CLAUDIA Inspector
38 FLOREA CRISTINA Referent

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

39 IOSIF VALENTIN Arhivar

POLIȚIA LOCALĂ

40 TUCAN MIHAI Șef birou
41 AGAVRILOAEI VASILE Politist local
42 IGNAT ADRIANA Politist local
43 NITĂ MARIUS CĂTĂLIN Politist local
44 SPATARIU EUGEN Politist local
45 ŞTIRIUC LIVIU ADRIAN Politist local
46 TIGÂŢĂ GHEORGHE Politist local