</tr

Nr. crt. NUME PRENUME Funcţia

ADMINISTRATOR PUBLIC

1 Administrator public

CABINETUL PRIMARULUI

2
3

SECRETAR ORAS TG FRUMOS

4 SPULBER FELICIA ELENA Secretar oraș categoria II

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

5 ENEA GABRIEL consilier juridic
6 MUSTEATĂ MARICICA inspector

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI INFORMAREA CETĂȚEANULUI

7 BODRUG LAVINIA EUGENIA Inspector de specialitate

SERVICIUL ECONOMIC

8 IACOB MARTA Sef serviciu
9 SAVA MARIANA Inspector
10 PÎNZARU – MURARIU ELENA ADRIANA Inspector
11 IACOB FLORIN Referent

BIROUL  IMPOZITE, TAXE LOCALE SI TRANSPORT LOCAL

12 CHITARU MIHAI Șef birou
13 DAMIAN MIHAITA Inspector
14 DONISĂ GABRIEL IOAN Inspector
15 FILIP BOGDĂNEL CONSTANTIN Inspector

COMPARTIMENTUL CASIERIE

16 BECHIR ELENA Casier
17 MUSTEAȚĂ MIHAI Casier

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

18 PAȘANIUC CARMEN-ELENA Inspector
19 ISCU ELENA Referent  de  specialitate

 SERVICIUL TEHNIC – URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

20 VĂLIANU GEORGE ADRIAN Arhitect șef
21 DOLEANU LILIANA Referent

BIROU CADASTRU, AGRICOL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

22  NECHITA ANDREEA ADELINA  Inspector
23 CHELE VASILE Inspector
24 CIORBA VALENTIN Inspector

 COMPARTIMENTUL JURIDIC

25 VALACHE ARGHIR GABRIEL Consilier juridic

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

26  MITREA ALINA ROXANA  Consilier juridic

AUDITOR INTERN

27 LOGHIN ADRIAN Auditor

ACHIZIŢII PUBLICE

28  LOZOVEANU  ADINA FLORENTINA Inspector
29 POTROGHIR CRISTINA MIHAELA Inspector

RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

30 BODOGA VĂLEANU IULIA – JANA Inspector
31 IVANOV ADRIANA Consilier

SITUAŢII DE URGENŢĂ  PSI ȘI SSM

32 CERCEL DAN  Referent

COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL

33 DOBAN ANDA FLORENTIN Inspector

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

34 OPĂRIUC MARCELA GEORGIANA Șef serviciu
35 COLOTIN GABRIELA Inspector
36 IVANOV NELU Inspector
37 FLOREA MIHAELA Inspector
38 FRIPIS ELENA Inspector
39 BIVOL ANCA Inspector
40 MAXIM DIANA CLAUDIA Inspector
41 FLOREA CRISTINA Referent

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

42 IOSIF VALENTIN Arhivar

POLIȚIA LOCALĂ

43 TUCAN MIHAI Șef birou
44 AGAVRILOAEI VASILE Politist local
45 IGNAT ADRIANA Politist local
46 BOUREANU GHEORGHE GABRIEL Politist local
47 SPATARIU EUGEN Politist local
48 ŞTIRIUC LIVIU ADRIAN Politist local
49 TIGÂŢĂ GHEORGHE Politist local