</tr

Nr. crt. NUME PRENUME Funcţia

ADMINISTRATOR PUBLIC

1 Administrator public

CABINETUL PRIMARULUI

2 PĂDURARU DRAGOȘ MARIAN consilierul primarului
3

SECRETAR ORAS TG FRUMOS

4 SPULBER FELICIA ELENA Secretar general

oraș

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

5 ENEA GABRIEL consilier juridic
6 MUSTEATĂ MARICICA inspector

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI INFORMAREA CETĂȚEANULUI

7 BIVOL ANCA Inspector

SERVICIUL ECONOMIC

8 IACOB MARTA Sef serviciu
9 Inspector
10 PÎNZARU – MURARIU ELENA ADRIANA Inspector
11 IACOB FLORIN Referent

BIROUL  IMPOZITE, TAXE LOCALE SI TRANSPORT LOCAL

12 CHITARU MIHAI Șef birou
13 DAMIAN MIHAITA Inspector
14 DONISĂ GABRIEL IOAN Inspector
15 BECHIR ELENA Inspector

COMPARTIMENTUL CASIERIE

16
17 MUSTEAȚĂ MIHAI Casier

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

18 PAȘANIUC CARMEN-ELENA Inspector
19 ISCU ELENA Referent  de  specialitate

 SERVICIUL TEHNIC – URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

20 VĂLIANU GEORGE ADRIAN Arhitect șef
21 DOLEANU LILIANA Referent
22 BODRUG LAVINIA EUGENIA Inspector

BIROU CADASTRU, AGRICOL ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

23  NECHITA ANDREEA ADELINA  Inspector
24 CHELE VASILE Inspector
25 BALTAG ȘTEFANA ELENA Inspector

 COMPARTIMENTUL JURIDIC

26 VALACHE ARGHIR GABRIEL Consilier juridic

APARATUL DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL

27

AUDITOR INTERN

28 LOGHIN ADRIAN Auditor

ACHIZIŢII PUBLICE

29  LOZOVEANU  ADINA FLORENTINA Inspector
30 POTROGHIR CRISTINA MIHAELA Inspector

RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

31 BODOGA VĂLEANU IULIA – JANA Inspector
32 IVANOV ADRIANA Consilier

SITUAŢII DE URGENŢĂ  PSI ȘI SSM

33 CERCEL DAN  Referent

COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL

34 DOBAN ANDA FLORENTIN Inspector

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

35 OPĂRIUC MARCELA GEORGIANA Șef serviciu
36 SITARU GABRIELA Inspector
37 IVANOV NELU Inspector
38 FLOREA MIHAELA Inspector
Inspector
40 Inspector
41 MOLDOVANU IULIANA MĂDĂLINA Inspector
42 FLOREA CRISTINA Referent

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

43 IOSIF VALENTIN Arhivar

POLIȚIA LOCALĂ

44 TUCAN MIHAI Șef birou
45 AGAVRILOAEI VASILE Politist local
46 IGNAT ADRIANA Politist local
47 BOUREANU GHEORGHE GABRIEL Politist local
48 SPATARIU EUGEN Politist local
49 ŞTIRIUC LIVIU ADRIAN Politist local
50 TIGÂŢĂ GHEORGHE Politist local