</tr

Nr. crt. NUME PRENUME Funcţia

ADMINISTRATOR PUBLIC

1 Administrator public

CABINETUL PRIMARULUI

2
3

SECRETAR ORAS TG FRUMOS

4 SPULBER FELICIA ELENA Secretar oraș categoria II

COMPARTIMENTUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

5 ENEA GABRIEL consilier juridic
6 MUSTEATĂ MARICICA inspector

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

7 BODRUG LAVINIA EUGENIA Inspector de specialitate

SERVICIUL ECONOMIC

8 IACOB MARTA Sef serviciu
9 SAVA MARIANA Inspector
10 PÎNZARU – MURARIU ELENA ADRIANA Inspector de specialitate
11 MUSTEAŢĂ MIHAI Casier
12 IACOB FLORIN Referent

BIROUL  IMPOZITE, TAXE LOCALE SI TRANSPORT LOCAL

13 CHITARU MIHAI Șef birou
14 DAMIAN MIHAITA Inspector
15 DOBAN ANDA FLORENTINA Inspector
16 DONISĂ GABRIEL IOAN Inspector
17 FILIP BOGDĂNEL CONSTANTIN Inspector
18 BECHIR ELENA Casier

AUTORITATE TUTELARĂ SI  PROTECŢIE SOCIALĂ

19 PAȘANIUC CARMEN-ELENA Inspector
20 ISCU ELENA Referent  de  specialitate

 SERVICIUL URBANISM, CADASTRU, AGRICOL, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

21 VĂLIANU GEORGE ADRIAN Arhitect șef
22  NECHITA ANDREEA ADELINA  Inspector
23 CHELE VASILE Inspector
24 CIORBA VALENTIN Inspector
25 DOLEANU LILIANA Referent

 COMPARTIMENTUL JURIDIC

26 VALACHE ARGHIR GABRIEL Consilier juridic

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

27  MITREA ALINA ROXANA  Consilier juridic

AUDITOR INTERN

28 LOGHIN ADRIAN Auditor

ACHIZIŢII PUBLICE

29  LOZOVEANU  ADINA FLORENTINA Inspector
30 POTROGHIR CRISTINA MIHAELA Inspector

RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE

31 BODOGA VĂLEANU IULIA – JANA Inspector
32 IVANOV ADRIANA Consilier

SITUAŢII DE URGENŢĂ  ȘI PSI

33 CERCEL DAN  Referent

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

34 OPĂRIUC MARCELA GEORGIANA Șef serviciu
35 COLOTIN GABRIELA Inspector
36 IVANOV NELU Inspector
37 FLOREA MIHAELA Inspector
38 FRIPIS ELENA Inspector
39 BIVOL ANCA Inspector
40 MAXIM DIANA CLAUDIA Inspector
41 FLOREA CRISTINA Referent

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

42 IOSIF VALENTIN Arhivar

POLIȚIA LOCALĂ

43 TUCAN MIHAI Șef birou
44 AGAVRILOAEI VASILE Politist local
45 IGNAT ADRIANA Politist local
46 BOUREANU GHEORGHE GABRIEL Politist local
47 SPATARIU EUGEN Politist local
48 ŞTIRIUC LIVIU ADRIAN Politist local
49 TIGÂŢĂ GHEORGHE Politist local